OVERDRAGELSE AF STIKLEDNING

Vi har modtaget din anmodning om overdragelse af stikledning til NRGi Net A/S.
Din anmodning vil blive bearbejdet snarest muligt.

Med venlig hilsen
NRGi Net