Nrgi Ext 021

NRGi NET A/S

HVEM ER VI

NRGi Net A/S - et datterselskab i NRGi koncernen.
Vores leveringsområde dækker Aarhus, Djursland, Samsø, Tunø, Anholt og Horsensområdet ned til Vejle Nord samt området ud til og med Endelave. Se leveringsområdet her.

NRGi Net har driftscentral i Aarhus
NRGi Nets driftscentral på Dusager i Aarhus overvåger elforsyningsnettet i NRGi Nets leveringsområde.
Driftscentralens opgave består i at rykke ud, hvis der skulle opstå strømudfald et sted i NRGi Nets forsyningsområde.
Driftsvagten er døgnbemandet og kan kontaktes på telefon 87 39 04 04.

NRGi Nets opgaver
NRGi Nets primære opgave er at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger. NRGi Net har driftsledelsen af, og netbevilling til at drive elforsyningsnettet fra 0,4 kV til og med 60 kV niveau.

I forbindelse med driften af elforsyningsnettet har NRGi Net også som ansvar at drive nettet teknisk og økonomisk optimalt med høj leveringssikkerhed. Effektiviteten måles løbene af Energitilsynet, der udarbejder en benchmarking over alle elselskaber i Danmark.
Her er det NRGi Nets mål at ligge i toppen blandt de danske netselskaber!

NRGi Net er desuden ansvarlig for realisering af energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.