VIGTIG INFORMATION TIL ELINSTALLATØRER

ENGROSMODEL – NYE REGLER PÅ ELMARKEDET

Den 1. april 2016 sker der, i forbindelse med den såkaldte Engrosmodel, store ændringer på det danske elmarked. Ændringerne betyder bl.a., at kunden efter den 1. april modtager én samlet regning fra sin elleverandør, der også vil opkræve betaling på vegne af NRGi Net A/S. 

Ny praksis for målerudlevering
Pga. de nye regler ændres samtidig praksis omkring målerudlevering, da NRGi Net A/S fremover ikke må tilslutte et målepunkt, uden at elkunden har indgået en aftale med en elleverandør.

  • Måler kan ikke udleveres, før elkunden har valgt elleverandør.
  • Det er ikke muligt for NRGi Net A/S at behandle tilmeldinger via installationsblanketten i perioden den 23. marts til 4. april, hvor elmarkedet er lukket.

Fremover vil NRGi Net A/S derfor, samtidig med anvisning af tilslutningspunkt over for elinstallatøren, sende information til elkunden om aftagenummer samt, at målepunktet ikke kan tilsluttes, før elkunden har valgt en elleverandør.

Det er vigtigt, at elinstallatøren gør elkunden opmærksom på dette, og at tilmeldinger laves i god tid, da NRGi Net A/S minimum skal bruge 4-5 dage fra tilmelding til spændingstilslutning. Det gælder også for midlertidige og byggestrømsinstallationer.

I ovennævnte tages ikke højde for, at NRGi Net A/S kan have mange tilmeldinger og derfor har en behandlingstid på yderligere et par dage. Desuden antages det, at kunde og elleverandør agerer uden forsinkelse.   

Tilslutningsbidrag for tilslutning af nye målepunkter til elnettet eller udvidelse af eksisterende effektbehov bliver fortsat opkrævet direkte af NRGi Net A/S.

Få yderligere information om ændringerne i forbindelse med Engrosmodellen