SPECIFIKATION TIL OPBYGNING AF TRANSFORMERSTATIONER I NRGi NET'S LEVERINGSOMRÅDE

ETABLERING AF TRANSFORMERSTATION

Denne side er udfærdiget til brug for bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører samt elinstallatører i forsyningsområdet for NRGi Net A/S.

I forbindelse med projektering og udførsel af transformerstationen i rum, der stilles til rådighed, bruges specifikationer og vejledninger i vores dokument "KSB-N-015.20 Etablering af transformerstation" som I kan finde her

Ved indretning af transformerstationer skal specifikationen følges i den udstrækning, det er muligt.

Alle afvigelser fra specifikationen skal godkendes af NRGi Net A/S.

Det må forventes at dokumentet revideres årligt.

Det er bygherres ansvar, at der projekteres efter den seneste version.