MÅLING I INDUSTRIINSTALLATIONER

NRGi Net tilbyder forskellige ydelser i forbindelse med måling i industriinstallationer.

Måleopgaver efter regning
NRGi Net tilbyder en række forskellige målinger for analyse af spændingskvalitet.

Anvendelse af data i CTS-anlæg eller i forbindelse med energiovervågning
NRGi Net tilbyder ikke pulsudgang fra elmålere.

I stedet tilbydes det at levere måledata elektronisk via en forespørgsel på tællerstande (Registeraflæsninger) og kvarters-forbrug (tidsserier).

Denne service etableres mod gebyr og rekvireres ved henvendelse til Installationsafdelingen.

Teknisk set anvendes en REST-service (representational state transfer). Du kan læse mere om servicen her.

Målere efter afregningsmålere
Levering af målere til brug efter afregningsmåler (f.eks. fordelingsmålere til kollektiv afregnede installationer m.m.).

Kontrol af afregningsmåler efter ønske fra kunde
Ønsker kunden at få kontrolleret afregningsmåleren, skal kunden kontakte sin elhandler.
Lever måleren op til NRGi Nets leveringsbestemmelser samt lovgivning, betaler kunden et gebyr.

Er du i tvivl, kan du kontakte NRGi Nets installationsgruppe på 7929 2620 eller e-mail: installationsafdelingen@nrgi.dk