DRIFTSMELDINGER

Indtast din adresse i søgefeltet i kortets øverste hjørne og få informationer om eventuelle afbrydelser i området. Under kortet finder du desuden en liste over aktuelle afbrydelser i hele Danmark.

Er afbrydelsen ikke registreret unde de aktuelle driftsinformationer, og har du fortsat ingen strøm, skal du kontakte din elleverandør.

OBS! Der kan være flere årsager til, at du ikke har strøm. Tjek derfor først dine sikringer, dit relæ samt den aktuelle driftsstatus.