Lagkagediagram 1

GODKENDT AF ENERGITILSYNET

NRGi NETS TARIFMODEL

NRGi Net følger Dansk Energis tarifmodel 2.0 med en enkelt tilpasning vedrørende kundekategorisering. NRGi Nets tarifmodel er metodegodkendt af Energitilsynet.

Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben.

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer pr. 1. juli 2017 samt gebyrer pr. 1. januar 2017 (pdf.)

 

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

OPDELT PÅ KUNDEKATEGORI

NETTARIFFER OG ABONNEMENTER

Definition af kundekategori:

A-kunde:     Elaftag over 15. mio. kWh pr. år
B-kunde:     Elaftag over 200.000 kWh pr. år
C-kunde:     Elaftag under 200.000 kWh pr. år

 

Priser er ekskl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement  
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
 Kundekategori  Lav Høj Spids
A
(A-lav)
Eltransport 2,70 4,36 6,20 3.396,00 4.212,00
Rabat* (29,7 %) -0,80 -1,29 -1,84 -1.009,00 -1.251,00
Eltransport med rabat 1,90 3,07 4,36 2.387,00 2.961,00
B
(B-lav)  
Eltransport 5,56 10,13 15,18 1.488,00 2.304,00
Rabat* (29,7 %) -1,65 -3,01 -4,51 -442,00 -684,00
Eltransport med rabat 3,91 7,12 10,67 1.046,00 1.620,00
C
  
Eltransport  15,37 40,69 480,00  516,00
Rabat* (29,7 %)  -4,56 -12,08 -143,00  -153,00 
Eltransport med rabat 10,81 28,61 337,00  363,00 

  

Priser er inkl. moms Tariffer (øre/kWh)          Abonnement  
Tidsdifferentiering Forbrugere  Producenter
 Kundekategori  Lav Høj Spids
 C
  
Eltransport  19,21 50,86  600,00 645,00
Rabat* (29,7 %) -5,70 -15,10 -178,00 -192,00 
Eltransport med rabat 13,51 35,76 422,00 453,00

 * NRGi udbetaler rabat til alle, der er tilsluttet NRGi Net A/S' elforsyningsnet. Rabatten gives på det beløb, der tilfalder NRGi Net A/S i form af eltransport og abonnement, og udbetales løbende. I perioden 1. juli 2017 til 31. december 2017 udbetales en samlet rabat på 54,9 mio. kr. Fra den 1. juli 2017 svarer det til en rabat på 29,7 %.

LAV, HØJ OG SPIDSBELASTNING

TIDSDIFFERENTIERING AF TARIFFER

PRISELEMENTER FOR PRODUCENTER OG EGENPRODUCENTER

Priser er ekskl. moms Rådighed*
(øre/kWh)
Produktionsmåler
(kr./år)
Produktionsabonnement
(kr./år)
Kundekategori     Kraftværk Vindmølle BEK 1063
A 2,65 2.592 3.360 -
B 7,08 684 1.452 1.080
C 13,99 444 444 312

* Undtagelse vedrørende rådighedsbetaling: Egenproducenter uden produktionsmåler har en fast årlig rådighedsbetaling på kr. 65,00.