NYE REGLER PÅ EL-MARKEDET PR. 1. APRIL 2016

Myndighederne har udarbejdet nye regler for el-markedet i Danmark. De træder i kraft 1. april 2016. De nye regler indføres på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere at være el-kunde og for at fremme konkurrencen på el-markedet. Det betyder, at de danske elforbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres elnetselskab, men kun til deres elleverandør.

Læs evt. mere om de nye regler her http://www.danskenergi.dk/NyeRegler

Hvilke ændringer sker der på elmarkedet pr. 1. april 2016?
Efter 1. april 2016 er det din elleverandør, der opkræver samlet betaling for både el, transport, afgifter og offentlige forpligtelser. NRGi Net vil ikke længere sende dig regninger. Det er også din elleverandør du skal kontakte hvis du har spørgsmål til din regning, priser, forbrug eller hvis du mangler strøm. Hvis du skal ansøge om reduceret elafgift ved elopvarmede boliger, skal du også fremadrettet kontakte din elleverandør.
NRGi Net vil stadig sørge for, at elnettet fungerer som det skal, som vi altid har gjort!

Hvad er forskellen på en elleverandør og et netselskab?
Elleverandøren er det selskab, du køber din el hos på det frie el-marked. Netselskabet dvs. NRGi Net driver, vedligeholder og udbygger det lokale elnet, samt måler den el der transporteres frem til din bolig.

Hvorfor modtager du en opgørelse?
Du og alle andre kunder vil modtage en slutopgørelse fra NRGi Net og vil derefter ikke længere modtage forbrugsafregninger fra os.
For solcellekunder vil betalingsforholdet dog først ophøre efter modtagelse af årsopgørelsen pr. 31. december 2016.

Hvornår skal du alligevel henvende dig til netselskabet?
Du skal kun henvende dig til NRGi Net, hvis det vedrører nytilslutning af fx boliger eller solcelleanlæg, ønsker ledningsoplysninger, måler relaterede emner eller spørgsmål om forsyningssikkerhed.
Kontakt også NRGi Net hvis du ønsker rådgivning om energiforbrug eller vil søge tilskud til energibesparelser.