PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017

TILSLUTNINGSBIDRAG

Se en udskriftsvenlig prisoversigt

Arkiv over ældre tilslutningsbidrag

 
NRGi Net - område Nord (tidligere NRGi Net)
Prisen er pr. installation eller Ampere.

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leveringsgrænsen.

Standard installationer inkl. stikledning Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Parcelhuse, fritidshuse, kolonihaver og erhverv 19.150,00 23.937,50
Tæt-lav bebyggelse, rækkehuse. Fælles stikledning 13.650,00 17.062,50
Tæt-lav bebyggelse, rækkehuse. Egen stikledning 15.900,00 19.875,00
Lejligheder > 2 etager. Fælles stikledning 10.100,00 12.625,00
Ungdoms-, ældre-, og plejebolig, højst på 65m2. Fælles stikledning 5.895,00 7.368,75
Enfasede installationer (< 1kW)* 7.170,00 8.962,50
Leveringsomfang ud over 25 Ampere. Pr. Ampere  1.120,00 1.400,00
Ladestandere i det offentlige rum. (25 Ampere) 17.525,00 21.906,25
Leveringsomfang ud over 25 Ampere. Pr. Ampere (Ladestandere) 590,00 737,50

 

Udvidelse af leveringsomfang Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Af differencen imellem det ønskede og det betalte leveringsomfang betales på ny stikledning pr. Ampere**  1.120,00 1.400,00 
Af differencen imellem det ønskede og det betalte leveringsomfang betales på eksisterende stikledning pr. Ampere** 1.010,00  1.262,50 
Fremtidssikring af stikledning ud over det, der svarer til det betalte leveringsomfang. Pr. Ampere*** 110,00  137,50 
 Ved udskiftning af stikledning betales desuden af leveringsomfanget før udvidelsen pr. Ampere 110,00  137,50 
Hvis installationens ejer rekvirerer en stikledning, der ejes af NRGi, ændret fra luftledning til kabel, betales   3.350,00  4.187,50
Fælles udnyttelse af leveringsomfang Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms 
 Etablering af separat stikledning til fælles udnyttelse af eksisterende leveringsomfang  5.600,00 7.000,00 

Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på orivat grund og efterreparationer.

* Ved en-fasede tilslutninger forudsættes installationen tilsluttet det eksisterende distributionsnet. I modsat fald betales tilslutningsbidrag som for parcelhus.
**Omregning mellem Ampere og kW sker med faktor 1,5 (Ampere x 1,5= kW)
***Hvis der, af hensyn til fremtidig udvidelse, ønskes en stikledning med større strømværdi end det betalte leveringsomfang i ampere, betaler rekvirenten op til den ønskede stiklednings strømværdi. Strømværdien fastsættes efter tabel 52 E i strømbekendtgørelsen Elektriske installationer (ved normale varme-afledningsforhold og uden korrektioner).

NRGi Net - område Syd (tidligere Energi Horsens)
Prisen er pr. installation eller Ampere.

NRGi ejer ikke stikledningerne i område Syd, og derfor er stikledning ikke inkluderet i tilslutningsbidraget for dette område.

Standard installationer Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Parcelhuse, fritidshuse, kolonihaver og erhverv 13.550,00 16.937,50
Tæt-lav bebyggelse, rækkehuse (max. 2 etager) 10.750,00 13.437,50
Lejligheder > 2 etager. 8.950,00 11.187,50
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger, højst 65 m2 4.710,00 5.887,50
Enfasede installationer (< 1 kW)* 1.570,00 1.962,50
Leveringsomfang ud over 25 Ampere. pr. Ampere 1.010,00 1.262,50
Pr. kW 1.515,00 1.893,75
Ladestandere i det offentlige rum (25 Ampere) 11.925,00 14.906,25
Leveringsomfang ud over 25 Ampere. Pr. Ampere (Ladestandere 480,00 600,00

Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på orivat grund og efterreparationer.

* Ved en-fasede tilslutninger forudsættes installationen tilsluttet det eksisterende distributionsnet. I modsat fald betales tilslutningsbidrag som for parcelhus.

Priser gældende for område Syd og Nord
Følgende priser er gældende for både område Syd og Nord.

Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation indenfor et betalt leveringsomfang Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation, dog mindst.  1.300,00 1.625,00

 

Genoprettelse af hvilende rettigheder eller installationer                                                                     Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Ved genoprettelse af hvilende rettigheder eller installationer, vil der blive faktureret et administrationsgebyr 1.300,00 1.625,00


Afsides beliggende installationer
Standard tilslutningsbidrag udregnes i hvert enkelt tilfælde efter reglerne herom i Tilslutningsbestemmelserne.

Særligt standard tilslutningsbidrag
For belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsanlæggets elektriske styrke (kortslutningseffekt), opkræves et særligt tilslutningsbidrag, der beregnes af NRGi i hvert enkelt tilfælde.

Byggeplads- /midlertidlige installationer
Kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler de med etableringen forbundne omkostninger.

Tilslutningsbestemmelser for el
Der henvises i øvrigt til NRGi Net´s Tilslutningsbestemmelserne, der kan læses her på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til selskabet.