ANSVARLIGHED

Er den altoverskyggende værdi i NRGi’s virke som energiselskab og er grundlæggende for alle vores aktiviteter.

Ansvarlighed omfatter et fokus på, at alle aktiviteter foregår med respekt for og hensyn til samfundet og selskabets andelshavere, og at alle midler forvaltes og udvikles med ydmyghed.

Herunder er lønsomhed central og skal forstås således, at alle investeringer sker på baggrund af effektive og målrettede kapitalinvesteringer med andelshavernes interesser i centrum.

Endelig manifesterer ansvarlighed sig i værdiskabelse, hvor NRGi Net skal skabe maksimal værdi for andelshaverne ved at drive en forretning, hvor man samtidig følger og tager hensyn til andelshavernes interesser og mangfoldighed.

Code of Conduct

Der er truffet beslutning om, hvilke retningslinjer, der skal følges for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller til sig selv og sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold - Code of Conduct.

Se NRGi's Code of Conduct og Leverandør Code of Conduct.