NYHEDER TIL ERHVERVSKUNDER

NYHEDER TIL AKTØRER

Nyhedsbrev 1 2014

Tilskud til biobrændsel, forhøjet tilskud, administrationsgebyr bortfalder, varmepumpelisten.

Udsendt 19-02-2014: Den 1. marts 2014 kan privatpersoner søge om tilskud til konvetering fra olie til biobrændsel. Samtidig stiger tilskud til varmepumper, og adminsitrationsgebyret forsvinder. Den 1. april skal varmepumper findes på Energistyrelsens varmepumpeliste for at udløse tilskud. Læs nyheddsbrevet her.

Nyhedsbrev 2 2013

Hjælp til markedsføring, varmepumper på positivlisten, tilskud til biobrændsel.

Udsendt 18-12-2013: Tilskud til energibesparelser er et godt salgsargument. Vi har udarbejdet et par annoncetekster til inspiration. Den 1. april skal varmepumper forefindes på Energistyrelsens varmepumpeliste for at udløse tilskud. Den 1. januar 2014 ydes der tilskud til konvertering til biobrændsel. Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 1 2013

Udvidelse af tilskudsordning samt ændring af tilskudsmuligheder og -beløb.

Udsendt 24-07-2013: Vi byder velkommen til det første nyhedsbrev til aktører. Tilskudsordningen udvides til at dække hele Danmark. Der gives ikke længere tilskud til luft til luft-varmepumper i sommerhuse eller solvarme i nye kedelanlæg. Læs nyhedsbrevet her.