SØG OM TILSKUD FRA NRGi NET A/S

FÅ TILSKUD NEMT OG HURTIGT!

Som privat boligejer kan du søge om tilskud til energiforbedring i dit hjem direkte her på siden. Der er ikke noget gebyr på tilskudssagen ved NRGi Net A/S, så du får hele tilskudsbeløbet udbetalt til din bankkonto.

Det er nemt og hurtigt at søge om tilskud til energibesparelser fra NRGi Net A/S. Du skal dog have modtaget accept på tilskud fra NRGi Net A/S, inden du bestiller anlægget.

NRGi Net A/S yder tilskud til en række vedvarende energikilder. Du kan søge om:

 • Tilskud til jordvarmepumpe
 • Tilskud til luft til vand-varmepumpe
 • Tilskud til luft til luft-varmepumpe
 • Tilskud til solvarmeanlæg
 • Tilskud til træpillefyr
 • Tilskud til hybride varmepumper

Du finder en detaljeret oversigt over tilskudsmuligheder og -beløb samt betingelserne for tilskud længere nede på denne side.

Tilskuddet til energibesparelser fra NRGi Net A/S ydes i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats og gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse. 

Når du energiforbedrer din bolig og får tilskud fra NRGi Net A/S, tilfalder indberetningsretten til energibesparelserne NRGi Net A/S. Det vil sige, at NRGi Net A/S indberetter besparelserne til Energistyrelsen, når energiforbedringen i din bolig er gennemført, og du har fået tilskuddet udbetalt. Du beholder naturligvis selv din årlige besparelse på energiregningen.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

ANSØGNING OM TILSKUD

Fase 1: Oplysninger om boligen


 

Sådan gør du

Fase 1: Oplysninger om boligen

 1. Angiv boligens areal
 2. Angiv husets nuværende opvarmningsform
 3. Upload billeder af den nuværende varmekilde i din bolig, jf. vejledning
 4. Bekræft, at boligen, der søges tilskud til, er en helårsbeboelse, jf. betingelserne for tilskud
 5. Bekræft, at du endnu ikke har ordret anlæg/materialer, jf. betingelserne for tilskud
 6. Klik på "Næste" 

Fase 2: Ansøgning om tilskud til ny varmekilde

 1. Notér et 1-tal ud for det energiprojekt, du søger tilskud til. Søger du tilskud til solvarme, skal du notere anlæggets størrelse i m2.
 2. Klik på "Næste"

Fase 3: Baggrundsoplysninger

 1. Udfyld dine kontaktinformationer
 2. Bekræft, at betingelser er læst og accepteret, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at du overdrager indberetningsretten til den konkrete energibesparelse til NRGi Net A/S
 3. Klik på "Send"

Fase 4: Kvittering

 1. Du får en kvitteringsmail fra os
 2. Vi vil vende tilbage til dig inden for fem arbejdsdage

Felter markeret med * skal udfyldes.

**Tilskud til varmepumper kan kun gives til varmepumper, der overholder EU's Ecodesignkrav.

Huset skal anvendes som helårsbeboelse, for at der kan ydes tilskud, jf. betingelser for tilskud. Ved sommerhuse kan der kun ydes tilskud, hvis der foreligger en godkendelse fra kommunen til, at sommerhuset benyttes som helårsbeboelse.

  BETINGELSER

Se også vores ansøgningsguide i pdf.

DOKUMENTATION OG UDBETALING AF TILSKUDSSAG

Hvis du allerede har søgt om tilskud hos NRGi Net A/S og nu ønsker at indsende dokumentation på udført energibesparelsesprojektet for at få udbetalt tilskudsbeløbet, kan du anvende vores elektroniske blanket. Alternativt kan du maile dokumentationen til energibesparelser@nrgi.dk eller sende den til NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.

 

HVAD KAN JEG SØGE TILSKUD TIL?

OVERSIGT OVER TILSKUDSMULIGHEDER OG -STØRRELSER

NRGi Net A/S giver tilskud til energibesparelser ved investeringer i nedenstående vedvarende energikilder:

Nuværende varmekilde: Olie Ny varmekilde STDV Tilskud (kr.)
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Jordvarmepumpe* VP 37 5.300
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Jordvarmepumpe* VP 13 7.200
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller tidligere inkl. varmtvandsbeholder Jordvarmepumpe* VP 12 8.800
Oliefyr v/kondenserende oliekedel Luft til vand-varmepumpe* VP 38 5.400
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Luft til vand-varmepumpe* VP 15 7.300
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller tidligere inkl. varmtvandsbeholder Luft til vand-varmepumpe* VP 14 9.000
Oliefyr v/kedler fra 1978 eller nyere Træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel Bio 1 1.000
Oliefyr v/kedler fra 1977 eller tidligere Træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel Bio 2 2.600
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Oliefyr suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 48 5.300
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Oliefyr suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 49 3.700
Oliefyr v/ikke-kondenserende olie- eller gaskedel Oliefyr suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 41 4.000
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Oliefyr suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 42 3.500
Nuværende varmekilde: Gasfyr Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Gaskedel v/kondenserende gaskedel Jordvarmepumpe* VP 39 5.400
Gaskedel v/kedelunit med gasblæsluftbrænder Jordvarmepumpe* VP 16 8.200
Gaskedel v/åben gaskedel Jordvarmepumpe* VP 17 9.200
Gaskedel v/lukket gaskedel Jordvarmepumpe* VP 18 7.400
Gaskedel v/kondenserende gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 40 5.400
Gaskedel v/kedelunit med gasluftbrænder Luft til vand-varmepumpe* VP 19 8.200
Gaskedel v/åben gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 20 9.300
Gaskedel v/lukket gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 21 7.500
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedler fra 1977 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Gaskedel suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 44 4.300
Gaskedel v/nyere kondenserende eller hybridforberedte gaskedler Gaskedel suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 45 3.100
Gaskedel v/ældre kondenserende gaskedler Gaskedel udskiftet til samlet universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 46 3.500
Gaskedel v/ældre ikke-kondenserende gaskedler Gaskedel udskiftet til samlet universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 56 5.400
Gaskedel v/kondenserende olie- eller gaskedel Gaskedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 41 3.500
Gaskedel v/ikke-kondenserende olie- eller gaskedel Gaskedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 42 4.000
Nuværende varmekilde: Elvarme Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
El Jordvarmepumpe* VP 23 3.000
El Luft til vand-varmepumpe* VP 22 3.100
El v/helårsbeboelse El suppleret med luft til luft-varmepumpe*   2.000
Nuværende varmekilde: Træpillekedel/fastbrændselskedel Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 1990 Jordvarmepumpe* VP 55 6.100
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 1990 Luft til vand-varmepumpe* VP 54 6.100
Træpillekedel/fastbrændselskedel Kedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 58 2.600
Nuværende varmekilde: Brændeovn og elvandvarmer Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Brændeovn og elvandvarmer Luft til vand-varmepumpe* VP 57 6.000 
Nuværende varmekilde: Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Solvarme i gammelt kedelanlæg kun brugsvand. Min 3 m2. Maks 4 m2 Solvarme 3 360 pr. m2
Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Solvarme i gammelt kedelanlæg brugsvand og radiatorvarme. Min 7 m2. Maks 10 m2 Solvarme 4 160 pr. m2

 

*Varmepumper skal overholde EU's Ecodesignkrav og installeres i helårsbeboelse.

Selve beregningen af tilskuddet for de enkelte projekttyper tager udgangspunkt beregningerne i standardværdikataloget (STDV) – og altså ikke de målte besparelser i det faktiske projekt. Standardværdien er udarbejdet på vegne af Energistyrelsen.

Foretag ansøgning om tilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet. Husk, at ansøgning skal ske, inden du ordrer anlægget.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

BETINGELSER FOR TILSKUD

NRGi Net A/S yder tilskud til energiprojekter inden for vedvarende energi, der gennemføres i boliger, der opfylder kravene i standardværdi-kataloget. Det vil sige enfamilieshuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde-huse og dobbelthuse) med et areal på minimum 80 m2.

Der ydes kun tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Tilskuddet til energibesparelser fra NRGi Net A/S er et tilbud, der gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse.

Der ydes kun tilskud til projekter, der på forhånd er godkendte af NRGi Net A/S.

Accept af tilskud fra NRGi Net A/S skal foreligge inden arbejdets påbegyndelse, bestilling af materialer eller håndværkere.

Energibesparelserne skal leve op til reglerne i Energispareaftale af 16. december 2016 og skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

NRGi Net A/S yder tilskud mod til gengæld at få retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Energibesparelser, som NRGi Net A/S har givet tilskud til, må ikke overdrages eller sælges til anden side. Der må ikke modtages tilskud fra flere til samme energibesparelser.

Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakten samt dokumentation for de gennemførte energibesparelser er godkendt af NRGi Net A/S.

Krav til varmepumpe
I forbindelse med varmepumper skal følgende krav opfyldes for at opnå tilskud:

 • Varmepumper skal installeres i huse på minimum 80 m2, der er registreret i BBR som helårsbeboelse
 • Varmepumpen skal overholde EU's Ecodesign-krav
 • Luft til luft-varmepumper skal dække over 50 % af rumvarmebehovet

Dokumentation
Følgende dokumentation skal sendes til NRGi Net A/S for at få udbetalt tilskud:

 • Tilskudskontrakt fra NRGi Net A/S underskrevet af modtager af tilskuddet
 • Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.
 • Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto)
 • Billede, der viser varmekilde før konvertering, herunder også billede af mærkeplade

Dokumentationen indsendes via elektronisk blanket. Alternativt kan dokumentationen mailes til energibesparelser@nrgi.dk eller sendes til NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N
Att.: Energibesparelser.

Arbejdet med tilskudsberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura skal være sendt til NRGi Net A/S senest 18 måneder fra NRGi Net A/S’ accept af tilskud. Herefter bortfalder retten til tilskud.

Udbetalingen af tilskuddet sker senest 30 dage efter, at tilskudskontrakt samt dokumentation i form af faktura er indsendt og godkendt af NRGi Net A/S.

NRGi Net A/S vil afvise at give tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Kontrol af forudsætninger
De indsendte oplysninger undersøges via bl.a. BBR-rapport for installationsadressen

NRGi Net A/S eller en af NRGi Net A/S udvalgt uafhængig tredjepart skal have mulighed for at adgang til at efterprøve de forudsætninger, der danner grundlag for tilskuddet. Dette indebærer adgang til relevante dokumenter såvel som fysisk adgang til besigtigelse af det udførte arbejde. Energistyrelsen har derudover til enhver tid ret til at foretage stikprøve og har adgang til at tjekke, om energibesparelserne faktisk er gennemført, således som det fremgår af dokumentationen.

Persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark med henblik på at identificere eventuelt dobbelt registrering af energibesparelser, jf. gældende energisparebekendtgørelse.

NRGi Net A/S er endvidere underlagt reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven. NRGi Net A/S kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis tredjemand anmoder herom. NRGi Net A/S vil inden anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Kunden om dennes stillingtagen til begæringen.

I tilfælde af misligholdelse
NRGi Net A/S vil afvise at yde tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. I tilfælde af fejl i eller snyd med oplysninger bortfalder retten til tilskud.

Hvis der ved stikprøverne forekommer energibesparelser, der ikke er korrekte, eller energibesparelser, der er blevet solgt eller overdraget til andre end NRGi Net A/S, opkræves det udbetalte tilskudsbeløb tillagt kr. 1.000,00 til dækning af sagsomkostninger.

NRGi NET A/S

KONTAKT OS OM TILSKUD

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@nrgi.dk

Du kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.